top of page

ХАЛА

Сайт-специфик инсталация в нелегално сметище

4 х 5 метра

Чували за смет, тел, дърво

2021

Работата ми е провокирана от нелегално сметище край с.Вакарел.

Във фолклора, представата за халата се свързва със силен порив на вятъра и опустошителни природни стихии.

Черен облак, многоглава, крилата и опашата, тя поглъща и бълва. Вярва се че краде плодородието, че може да погълне луната и слънцето.

Нелегалните сметища около нас унищожават природата, както халата реколтата.

Работата ми е разположена върху самото сметище.

Търся връзка между разкъсаните чували и разпиления боклук наоколо.

Конструкциите от тел позволяват хаотично развяване на формите. Агресивното им преплитане една в друга изграждат динамични композиции.

Следвайки порива на вятъра те образуват формата на халата.

silvana ilieva hala1.jpg
silvana ilieva hala2.jpg
silvana ilieva hala3.jpg
silvana ilieva hala4.jpg
bottom of page