top of page

ФУЧИЛО

Инсталация

0.6 х 3,5 метра

Хартия, пера, дърво, варак, канап

2022

Фучилото е хвърчило.

То е елемент на взаимопроникването на световете.

Ромбът е символ на утробата, на майката природа.

Хвърчилото е медиатор между небето и земята.

Издигането му заличава преградата между горе и долу.

Символ на надеждата, на вярата, че радостта ще надделее над страха.

bottom of page